chrup-psa.jpg

Pojem „chrup“ sa dá rozumieť ako súbor zubov jednotlivého zvieraťa- v tomto prípade psa. Rovnako ako človek, aj pes má mliečne a trvalé zuby.

Mliečnych zubov je spolu 28. Dospelý  pes má 42 zubov, z toho 20 v hornej čeľusti a 22 zubov v dolnej čeľusti. Zub psa má 3 časti: korunku, kŕčok a koreň. Je zložený zo skloviny, zuboviny, cementu a zubnej drene.

Rozdelenie zubov

 

Zuby psa rozdeľujeme na:

 • Rezáky (I) sú malé zuby s plochou korunkou. Slúžia na rezanie potravy.
 • Očné zuby/ Špiciaky (C) sú najdlhšie zuby. Slúžia na uchytenie potravy.
 • Črenové zuby/ Premoláre (P) sú predné stoličky. Slúžia na rozdrobovanie potravy. P4 (na obrázku) v dolnej čeľusti je najväčším zubom psa.
 • Stoličky/ Moláre (M) sú zadné stoličky.

Mliečne zuby a ich výmena za trvalé

Prvé, mliečne zuby vyrastajú v 3. až 6 týždni veku psa a je ich celkom 28. Od 3. až 4.mesiaca dochádza k výmene zubov za trvalé- čiže vypadávanie mliečnych zubov a prerezávanie trvalých zubov. Pri menších plemenách trvá výmena zubov dlhšie, niekedy až do veku 7-10 mesiacov.

Výmenu zubov by sme mali sledovať, pretože práve v tomto období vzniká mnoho problémov a komplikácií. Najprv sa prerezávajú rezáky, potom špiciaky. Súčasne s prerezávaním špiciakov sa prerezávajú aj trvalé premoláre a moláre.

Toto obdobie si vyžaduje veľa starostlivosti a správnu výživu. Je potrebné psíkovi zabezpečiť dostatok vitamínov a minerálov (hlavne vápnik), aby sa trvalé zuby prerezali rýchlo a kvalitne. O výžive by ste sa mali ísť poradiť s veterinárnym lekárom, ktorý vám po zhodnotení priebehu výmeny zubov vášho psíka poradí najlepší postup v správnej výžive a starostlivosti.

Ak sa vám zdá, že výmena zubov trvá príliš dlho, alebo trvalé zuby rastú v neprimeranej polohe (ďalej v článku- podkus, predkus a pod.) je potrebné čo najskôr navštíviť veterinárneho lekára.

Druhy zhryzu

Zhryz je vzájomne postavenie horných a dolných rezákov.

 • Nožnicový skus– rad horných rezákov prekrýva dolné rezáky tak, že sa dolný rezáky dotýkajú vnútorných plôch horných rezákov
 • Kliešťový skus– rezné plochy rezákov sa navzájom dotýkajú.
 • Podkus– dolná čeľusť je kratšia ako horná, tak že medzi radom dolných a horných rezákov je medzera.
 • Predkus– dolná čeľusť je dlhšia ako horná čeľusť.
 • Skrížený skus je ďalšia anomália zhryzu, keď ľavá alebo pravá polovica rezákov je v predhryze a druhá polovica je v podhryze.

Anomálie chrupu

 • Polyodoncia– nadpočetnosť zubov, ak má pes viac ako 42 zubov. V niektorých prípadoch vzniká polyodoncia, keď sú v čeľusti mliečne aj trvalé zuby a navzájom si prekážajú.
 • Oligodoncia– málozubosť, ak má pes menej ako 42 zubov.

Zubný kaz, prevencia

Na rozdiel od človeka sa zubné kazy u psov objavujú zriedkavo. Vyskytujú sa prevažne u malých psov v staršom veku. Prejavy sú rôzne. Pokiaľ sú bolesti veľké, pes má problémy s prijímaním potravy. Môže sa stať aj to, že si potravu prehadzuje na tú stranu, na ktorej nie je kaz.

Aby ste sa vyhli možným problémom so zubami vášho psíka, je potrebné sa o jeho chrup starať. Jeho zuby by ste mali čistiť 1 až 2x do týždňa. No netreba zabúdať, že nie všetky liečivé prípravky na zuby sú vhodné pre zviera. Preto je potrebné sa o tom ísť poradiť s veterinárnym lekárom.

Alexandra Macková

Obrázky:
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Chrup_psa.png
http://doganimal.blog.cz/1003/chrup-psa