agility.jpg

Agility je kynologický šport, pri ktorom pes za pomoci psovoda prekonáva prekážky v poradí, ktoré určí rozhodca. Vyhráva tím bez trestných bodov a v najlepšom čase.

Agility vzniklo z konského parkúru, prvý krát bolo predstavené v Londýne na Cruftovéj výstave v roku 1978. Odtiaľ sa rýchlo šírilo a o desať rokov boli prvé majstrovstvá Európy v Ženeve. V roku 1995 FCI (Federation Cynologique International) rozhodla usporiadať vo Švajčiarsku prvé majstrovstvá sveta, ale len pre psy s preukazom pôvodu. Agility však behali aj psy bez PP a v roku 2000 boli prvé majstrovstvá krížencov.

Základom agility je prekážková dráha, ktorú musí tím prebehnúť. Parkúr vymýšľa človek na to určený, na tréningu tréner a na pretekoch rozhodca. Behá sa vonku aj vo vnútri. Povrch, po ktorom sa behá musí byť rovný, znamená to upravený trávnik, umelú trávu, rôzne koberce, piesok, piliny a podobne. Podstatné je, že prekážky sú pre psa a psovod sa ich nesmie dotknúť. Okrem toho psovod nesmie mať so sebou žiadne pomôcky, ani dobrôtky. Pes „agility“ bez obojku a vodidla, takže je jasné, že musí poslúchať „na slovo“, prípadne „na gesto“, ideálne na ich kombináciu. Tieto návyky sa samozrejme odchodom z cvičiska nevyparia a tak máte zrazu najlepšie poslúchajúceho psa v šírom okolí.

Kategórie agility

Agility môžeme rozdeliť podľa veľkosti psíka a tiež podľa stupňa výkonnosti majiteľa psa. Podľa výšky psa delíme agility na small (34,99 cm), medium (35 – 42,99 cm) a large (psy nad 43 cm). Rozdiel je vo výškach prekážok.Podľa výkonnosti delíme agility na A1, to sú začiatočníci. Začiatočník musí splniť určitý počet skúšok a potom postupuje do A2, to sú pokročilí. Odtiaľto už nemusíte postupovať ďalej. A3 je elitná trieda, ktorú treba obhájiť a podmienky sú ťažké. 

Celé agility je postavené na ploche 20 x 40 m, s 15-20 prekážkami, z ktorých každá má pridelené svoje číslo, aby sa pretekári nemýlili. Niekedy má jedna prekážka aj tri čísla, takže pretekajúci ju môže prekonať aj tri krát. Prekážky sa v agility delia do troch kategórií: skokové, zónové a priebežné. Pre všetky tieto prekážky platí, že nesmú byť pre psa nebezpečné a musia zodpovedať ustanoveniam FCI.

Skokové prekážky

 • Jednoduchá skoková prekážka sa kladá sa z dvoch krídel a tyče položenej na držiaky umiestnené na krídlach v potrebnej výške. Psovod psa navádza gestami a zvukovými povelmi, pričom sa nesmie psa dotknúť, ani sám preskočiť prekážku, či zhodiť krídlo.
 • Dvojitú skokovú prekážku tvoria dve jednoduché skokové prekážky stojace za sebou vo vzdialenosti 30-55 centimetrov. Tyč prvej prekážky je umiestnená vyššie ako tyč druhej
 • Kruh je to pneumatika z motocykla zavesená do rámu, ktorého rozmery určuje reglement. Pneumatika sa musí dať nastaviť do potrebnej výšky. Úlohou psa je preskočiť vnútrom pneumatiky.
 • Múr a viadukt sú skokové prekážky, ktoré tvoria dva stĺpy spojené pevnou stenou, pričom pri viadukte je do steny vyrezaný jeden až dva otvory vo forme obráteného U. Na stene sa nachádzajú zhoditeľné elementy a múr aj viadukt sa musia dať prestaviť na všetky veľkostné kategórie psov 

Zónové prekážky

 • Zónové prekážky majú na začiatku a konci inou farbou vyznačenú takzvanú zónu, na ktorú pes pri vystupovaní a zostupovaní musí položiť aspoň jednu labku, inak dostane trestné body.
 • Kladina sa skladá z troch častí. Stúpajúcej, vodorovnej a klesajúcej. Pes musí kladinu prebehnúť celú a musí dať pozor na zóny označené na prekážke.
 • Šikmá stena je pre svoj tvar nazývaná aj „áčko“. Tvoria ju dve strmé plochy opreté vrchnou časťou o seba.
 • Hojdačka pozostáva z dosky podopretej v strede. Podobne ako hojdačka pre deti, sa aj táto prekážka sa preklápa z jednej strany na druhú, pričom sa však táto hojdačka musí preklopiť pri zaťažení jej konca hmotnosťou 1 kg za max. 4 sekundy. 

Priebežné prekážky

 • Pevný tunel je ohybná rúra s priemerom 60 centimetrov a dĺžkou 3-6 metrov. Úlohou psa je prebehnúť vnútrom tohto tunelu z jednej strany na druhú.
 • Látkový tunel je oproti pevnému tunelu trochu komplikovanejší. Tvorí ho pevná časť vo forme tunela, na ktorého konci sa nachádza látka tvoriaca akýsi druh rukávu. Táto látka leží na zemi. Pes teda musí prekonávaní látkového tunela túto látku nadvihnúť. 
 • Slalom tvorí 8, 10 alebo 12 tyčí umiestnených za sebou a pripevnených na spoločnom podstavci. Úlohou psa je do slalomu vbehnúť tak, že prvá tyčka je po jeho ľavej strane. Ďalšie tyčky striedavo obchádzať raz sprava a raz zľava, čiže kľučkuje medzi tyčkami.Na Slovensku sa konajú rôzne súťaže agility, ale najdôležitejšie sú skúšky.

Otvorené behy, kde o víťazstvo bojujú všetky prihlásené tímy bez ohľadu na kategóriu. Výsledky týchto behov nezavážia pri postupe do vyššej výkonnostnej kategórie. Postupom času sa posunuli v dôležitosti a dnes sa z ich súčtu vyhlasuje Grand Prix.

Behajú sa Open Agility a Open Jumping. Open Agility– tento parkúr používa všetky druhy prekážok a býva pomerne technicky náročný. Open Jumpingnepoužíva zónové prekážky a je „behavejší“ a samozrejme aj časy sú rýchlejšie.

Na agility je vhodný takmer každý psík, či už čistokrvný alebo kríženec. Dôležité je, aby bol psík zdravý, a aby ho agility bavilo.

Zdroj:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Agility
http://www.agility.sk/